Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

DM-PIPPI-24/29
24, 25, 26, 27, 28, 29
DM-FASCIA
45, 46, 47, 48
SD26024
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
12/151
31, 32, 33, 34, 35, 36
DM-RITMO-40/45
40, 41, 42, 43, 44, 45
DM-CUCCIOLO-24/29
24, 25, 26, 27, 28, 29
DM-NARNIA-L
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
SD14008
41, 42, 43, 44, 45, 46
20/088
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
09/007
20, 21, 22, 23, 24, 25
34/018
36, 37, 38, 39, 40, 41
DM-NARNIA-M
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
DM-NARNIA-K24/29
24, 25, 26, 27, 28, 29
SIR12561
36, 37, 38, 39, 40, 41
DM-CROCO-22/27
22, 23, 24, 25, 26, 27
DM-NICK-N24/29
24, 25, 26, 27, 28, 29
24/077
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
24/085
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
09/006
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
SD14007
36, 37, 38, 39, 40, 41
25/053
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
SD26023
36, 37, 38, 39, 40, 41
12/165
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
09/008
24, 25, 26, 27, 28, 29
SD14012
41, 42, 43, 44, 45, 46
Εξαντλημένο
SD14011
36, 37, 38, 39, 40, 41
Εξαντλημένο
12/176
25, 26, 27, 28, 29, 30
12/159
31, 32, 33, 34, 35, 36

BRANDS

BC
Blondie
Blondie Flexible
Cockers
Cubanitas
Daytona
Fame
Smart Kids

FOLLOW US ON INSTAGRAM