Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

SD14018
36, 37, 38, 39, 40, 41
SD14019
41, 42, 43, 44, 45, 46
SD14013
36, 37, 38, 39, 40, 41
SD14017
36, 37, 38, 39, 40, 41
42/117
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
CV5001/21
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
42/123
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
SD14021
46, 47, 48, 49, 50
CV5002/21
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
42/124
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
SD14020
46, 47, 48, 49, 50
Εξαντλημένο
42/116
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Εξαντλημένο
09/006
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

BRANDS

BC
Blondie
Blondie Flexible
Cockers
Cubanitas
Daytona
Fame
Smart Kids

FOLLOW US ON INSTAGRAM