Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

Εξαντλημένο
09/006
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
CV5001/21
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Εξαντλημένο
CV5002/21
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
42/123
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
SD14021
46, 47, 48, 49, 50
SD14013
36, 37, 38, 39, 40, 41
SD14020
46, 47, 48, 49, 50
SD14017
36, 37, 38, 39, 40, 41
Εξαντλημένο
42/124
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
SD14019
41, 42, 43, 44, 45, 46
42/117
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
SD14018
36, 37, 38, 39, 40, 41
Εξαντλημένο
42/116
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

BRANDS

BC
Blondie
Blondie Flexible
Cockers
Cubanitas
Daytona
Fame
Smart Kids

FOLLOW US ON INSTAGRAM