Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

SD14018
36, 37, 38, 39, 40, 41
SD14019
41, 42, 43, 44, 45, 46
42/116
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
SD14017
36, 37, 38, 39, 40, 41
42/117
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
42/124
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
SD14021
46, 47, 48, 49, 50
SD14013
36, 37, 38, 39, 40, 41
SD14020
46, 47, 48, 49, 50
42/123
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
CV5001/21
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
CV5002/21
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

BRANDS

BC
Blondie
Blondie Flexible
Cockers
Cubanitas
Daytona
Fame
Smart Kids

FOLLOW US ON INSTAGRAM